AKAN - grunnkurs

Korleis drive rusmiddelførebygging i arbeidslivet? Innføring i AKAN-modellen (2 dager)

 

Grunnkurset rettar seg mot leiarar og tilsette som gjennom sin stilling eller tillitsverv har ansvar og oppgåver knytta til HMS-arbeid, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling og personalarbeid.

 

Innhald: Rusmiddelførebygging etter AKAN-modellen - kva er AKAN?

               Føremål, organisasjon og historie mm

               Arbeid med enkeltpersonar - den nødvendige samtalen, varslingssystemet, individuelle AKAN-opplegg mm

               Risikovurdering – om bransjar, kultur, gråsoner og høgrisikogrupper mm 

 

Kurshaldar: Akan kompetansesenter v/Jarle Wangen

 

Dato: NB! Nye datoar! onsdag 27. og torsdag 28. september 2017

Tid: kl. 09.00 - 15.00

Stad: Bedriftshelse1, Eitrheimsv. 52

Påmeldingsfrist: innan 19. september 2017

 

NB! Max 18 deltakar 

 

Pris kunde/medlem: 4 000 kr pr/pers (inkl.lunsj)

Pris ikkje kunde/medlem: 4 400 kr pr/pers (inkl.lunsj)

Pris anbodsbedrift: Iht kontrakt