Generell informasjon

Ønskjer du meir kunnskap om ferie, tilsetting, tvistar, permittering og oppseiing? Då er dette kurset for deg. Vi får med oss Frode Samuelsen, som er ein av landets mest kunnskapsrike advokatar i den privatrettslege delen av arbeidsretten.


 

Jus på arbeidsplassen – 1 dag

Kurset er eigna for:
Deg som er leiar, personalmedarbeidar eller tillitsvald i privat næringsliv.

Formål med kurset:
Gje deg ei innføring i gjeldande lover og reglar, slik at du på eigenhand lettare kan takle dei mest vanlege problem som kan oppstå i bedrifta innan personalarbeid.

Tema som vil bli gjennomgått:

  • Arbeidsmiljøloven
  • Avklaring av roller i høve ansvar og pliktar for arbeidsgjevar, medarbeidar, tillitsvalt og verneombod

Autorisasjon:
Rekneskapsførarar og revisorar får kurset godkjent som syv timer under fagområdet rettslære/andre fagområder.

Varigheit: Kurset varar 1 dag.

 

Sjå kursplan

 

 

Ved avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.

Ingen kommande kurs som passar? Ta kontakt - vi set opp kurs på bestilling.

Fant ingen aktivitetar.