Jus på arbeidsplassen - for deg som er leiar, personalmedarbeidar eller tillitsvald

Ynskjer du å få meir kunnskap om ferie, tilsetjing, tvistar, permittering, oppseiing m.m? Då er dette kurset for deg! Frode Samuelsen er ein av landets mest kunnskapsrike advokatar i arbeidsrett.

Her vil du få innføring i gjeldande lover og reglar, slik at du på eigenhand lettare kan takle dei mest vanlege problem som kan oppstå i bedrifta innan personalarbeid.

Målgruppe: Leiarar, personalmedarbeidarar og tillitsvalde

 

Tema:
•Arbeidsmiljølova
•Avklaring av roller i høve ansvar og pliktar for arbeidsgjevar, medarbeidar, tillitsvalt og verneombod

Autorisasjon:

Rekneskapsførarar og revisorar får godkjent dette kurset som 7 timar under fagområdet Rettslære /andre fagområder.

 

Kurshaldar: advokat Frode Samuelsen

 

Dato: torsdag 21. september 2017

Tid: kl. 08.30 - 15.30

Stad: Bedriftshelse1, Eitrheimsv. 52

Påmeldingsfrist: innan 14. september 2017

 

Pris kunde/medlem: kr 3500 pr/pers (inkl.lunsj)

Pris ikkje kunde/medlem: kr 3900 pr/pers (inkl.lunsj)

Pris anbodsbedrift: Iht kontrakt

Påmeldingsskjema

Kurslokale:             Bedriftshelse1 sine lokaler - Eitrheimsvegen 52

Kursleiar:                advokat Frode Samuelsen og Bedriftshelse1

 

 

Informasjon

Stad
Odda
Tid
Torsdag 21. september 2017 kl. 08.30 - 15.30
Påmeldingsfrist
Torsdag 14. september 2017 kl. 22.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Aktiviteten er fullsett og det er ikke mulig å registrere seg

Veibeskrivelse / Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post eller ring oss!!

Sentralbord: 56 55 04 90

Kursansvarlig: Gunn Olaug Hanevik,  tlf: 901 36 219, e-post: gunnolaug.hanevik@bedriftshelse1.no

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}