Arbeidsrett


Jus på arbeidsplassen - for deg som er leiar, personalmedarbeidar eller tillitsvald

Ynskjer du å få meir kunnskap om ferie, tilsetjing, tvistar, permittering, oppseiing m.m? Då er dette kurset for deg! Frode Samuelsen er ein av landets mest kunnskapsrike advokatar i arbeidsrett.

Her vil du få innføring i gjeldande lover og reglar, slik at du på eigenhand lettare kan takle dei mest vanlege problem som kan oppstå i bedrifta innan personalarbeid.

Målgruppe: Leiarar, personalmedarbeidarar og tillitsvalde

 

Tema:
•Arbeidsmiljølova
•Avklaring av roller i høve ansvar og pliktar for arbeidsgjevar, medarbeidar, tillitsvalt og verneombod

Autorisasjon:

Rekneskapsførarar og revisorar får godkjent dette kurset som 7 timar under fagområdet Rettslære /andre fagområder.

 

Kurshaldar: advokat Frode Samuelsen

 

Dato: torsdag 21. september 2017

Tid: kl. 08.30 - 15.30

Stad: Bedriftshelse1, Eitrheimsv. 52

Påmeldingsfrist: innan 14. september 2017

 

Pris kunde/medlem: kr 3500 pr/pers (inkl.lunsj)

Pris ikkje kunde/medlem: kr 3900 pr/pers (inkl.lunsj)

Pris anbodsbedrift: Iht kontrakt