INFORMASJON OM KURSET

Bruk og stell av motorsag inkl. førstehjelp

Tema:

Dag 1: Bedriftshelse 1 sine lokaler

  • Litt om hjerte- og lungeredning 
  • Verneutstyr, grunnleggjande opplæring i bruk av motorsag
  • Vedlikehald av motorsag

Dag 2 : Sogndals-området

  • Klargjering for hogst
  • Felling og kvisting
  • Vedlikehald av motorsaga, evaluering og utdeling av kursbevis

Ta med verneutstyr som består av vernestøvlar, vernebukse og hjelm med hørselsvern. Alle må ha med eigen motorsag, mat og varme kle.

Lærebøkene «Hogst» og «Motorsaga» er bøker ein vil ha utbytte av å studere på førehand. Desse kan ein få kjøpt hjå Bedriftshelse1 eller på skogbrukskurs.no ved å trykke på linkene over.

Arbeidstilsynet stiller krav om dokumentert opplæring ved bruk av motorsag.
 

VELKOMEN TIL GODKJENNINGSKURS I BRUK AV MOTORSAG

 
Dato: 18. og 19. oktober 2017
 

Tid: Onsdag kl.15-19.30 og Torsdag 8-15.30

Stad: Tirsdag: Bedriftshelse1, Fossetunet 1a, 6856 Sogndal onsdag: Sogndals-området

Kurshaldar: Bedriftshelse1 i samarbeid med Mo og Øyrane vgs

Påmeldingsfrist: innan 11. oktober 2017 ( max 12 deltakarar pr kurs )

Pris kunde/medlem: 2200 kr pr/pers

Pris ikkje kunde/medlem: 2600 kr pr/pers

Pris anbodsbedrift: Iht kontrakt