Førstehjelpskurs

 

Bedriftshelse1 held kurs i førstehjelp. Formål med førstehjelpskurset er å gjere deltakarane i stand til å starte hjarte- og lungeredning og iverksette enkle førstehjelpstiltak, på ein trygg og effektiv måte. Me køyrer felleskurs i mange kommunar i veke 40, elles etter bestilling frå bedriftane.

Målgruppe: Alle tilsette

Tid: 2-3 timar

 

Me lagar HMS - kurs på bestilling! Ta kontakt på post@bedriftshelse1.no om du har eit ynskje.