INFORMASJON OM KURSET

Bedriftshelse1 held kurs i medarbeidarsamtalen.

Formål med kurset er å gje leiarar ei kort innføring om innhald i, og gjennomføring av planlagt og førebudd  samtale med den tilsette om arbeid, forventningar og målsetjingar.

 

Målgruppe: Leiarar - Max 12 deltakarar

 

Dato: tysdag 21. november 2017 kl. 08.30 - 10.30

Stad: Plomma - Sandvenv. 48

Påmeldingsfrist: innan 14. november 2017

 

Kurshaldar: Bedriftshelse1 v/bedriftssjukepleiar Borgny H. Aga Gjøn

NB! Feil pris i e-post 3.nov! 

Pris kunde/medlem: 500 kr pr/pers inkl frukost

Pris ikkje kunde/medlem: 900 kr pr/pers  inkl frukost

Pris anbodsbedrift: Iht kontrakt