INFORMASJON OM KURSET

Bedriftshelse1 held kurs i førstehjelp. Kurset er ope for alle.

Formål med førstehjelpskurset er å gjere deltakarane i stand til å starte hjarte- og lungeredning og iverksette enkle førstehjelpstiltak, på ein trygg og effektiv måte.

Dato: 15. mars  2018  kl. 08.30 - 11.30

Stad: Sogndal - Bedriftshelse1, Fossetunet 1A

Målgruppe: Alle tilsette

Max 14 deltakarar

Kurshaldar: Bedriftshelse1 v/ Mona Hålien

Påmeldingsfrist: innan 8. mars 2018

 

Pris medlem: 600 kr pr/pers 

Pris kunde: 900 kr pr/pers

Pris andre: 1200 kr pr/pers

Pris anbodsbedrift: Iht kontrakt