HMS-dagen

HMS-dagen og Vårseminaret er 2 arrangement som står fast på planen vår kvar haust og vår. Tema varierer frå år til år og me prøver så langt me kan å finne gode forelesarar som snakkar om tema som er aktuelle for alle tilsette.

Dagen skal gje fagleg påfyll, inspirasjon og litt humor! Me krydrar gjerne programmet med litt kultur (kan vera humor-/musikkinnslag) gjerne quiz mm.

Målgruppe: Alle tilsette

Tema: Me har nye tema kvart år. Følg med på kursplanen!