Generell informasjon

Desse arrangementa står fast på planen kvar haust og vår. Tema varierer, og vi prøver så langt vi kan å finne gode forelesarar på tema som er aktuelle tema for alle tilsette i ei bedrift.

Dagen skal gje fagleg påfyll, inspirasjon og litt humor. Me krydrar gjerne programmet med kultur (humor-/musikkinnslag), quiz m.m.

 


 

Målgruppe: Alle  leiarar og tilsette i ei bedrift

Tema: Me har nye tema kvart år. Følg med på kursplanen!

Aktivitetar
HMS-dagen 2019
Voss
Onsdag 6. november 2019 kl. 08.30 - 15.30