INFORMASJON OM KURSET

Lovpålagt kurs for leiarar

Dette er eit dagskurs som er tilpassa leiarar med arbeidsgjevaransvar. I følgje Arbeidsmiljølovens § 3 -5 skal arbeidsgjevarar gjennomgå HMS-opplæring.

Fokus er retta på leiar si rolle i bedrifta sitt HMS-arbeid. Det vert lagt vekt på verdiskaping og ivaretaking av arbeidstakarar i høve deira rettar og plikter.

Etter gode evalueringar har me nok ein gong vore så heldige å få ein av landets mest kunnskapsrike advokatar i arbeidsrett, Frode Samuelsen som kurshaldar!

 

Målgruppe: Leiarar med arbeidsgjevaransvar

Målsetjing for kurset: å få kunnskap om korleis du som leiar i teori og praksis kan utvikle gode og sikre arbeidstilhøve på arbeidsplassen din.

Innhald :

  • Formål og bakgrunn for opplæring i HMS
  • Arbeidsmiljølova og relevante forskrifter
  • Avklaring av roller; leiar, tilsett, verneombod
  • Leiar og arbeidstakar sine pliktar og rettar 

 

Kurshaldar: Advokat Frode Samuelsen

 

Dato: 15.februar 2018

Tid: kl. 8.30-15.30 ( Registrering frå kl. 08.15 )

Stad:Bedriftshelse1 sine lokaler - Fossetunet 1A

Påmeldingsfrist: innan 8.februar 2018

 

 

Påmeldingsskjema

Kurslokale:             Bedriftshelse1 - Fossetunet 1A

Registrering;          Frå kl. 08:15

Informasjon

Stad
Sogndal
Tid
Torsdag 15. februar 2018 kl. 08.30 - 15.30
Påmeldingsfrist
Måndag 12. februar 2018 kl. 23.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Veibeskrivelse / Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}