Generell informasjon

Medarbeidarsamtalen er eit godt HR-verktøy for deg som leiar. Motiverte medarbeidarar skapar betre resultat. Men ein vellukka medarbeidarsamtale krev grundig forarbeid, god gjennomføring og riktig etterarbeid. Dette kurset lærer deg ein metode som lett kan tilpassast din arbeidsplass.


 

Medarbeidarsamtalen, eit verdifullt leiarverktøy - 2 timar

 

Kven er kurset for:
Leiarar. Max 12 deltakarar.

Formål med kurset:
Formål med kurset er å gje leiarar ei innføring i innhald og gjennomføring av planlagt og førebudd samtale med den tilsette om arbeid, forventningar og målsetjingar. Du vil bli i stand til å nytte medarbeidarsamtalen som eit aktivt leiarverktøy og skape større tryggheit for den du skal ha samtalen med.

 

Ved avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.

 

 

Ingen kommande kurs som passar? Ta kontakt - vi set opp kurs på bestilling.

Fant ingen aktivitetar.