Medarbeidarsamtalen

Bedriftshelse1 held kurs i medarbeidarsamtalen.

Formål med kurset er å gje leiarar ei kort innføring om innhald i, og gjennomføring av planlagt og førebudd samtale med den tilsette om arbeid, forventningar og målsetjingar.

 

Målgruppe: Leiarar - Max 12 deltakarar