Oppfrisking for AMU-medlemar

Målgruppe: Verneombod, leiarar, medlemmar av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innan HR/HMS/personal som tidligere har bestått grunnkurs i arbeidsmiljø

Formålet med kursetKurset passer for deg som har hatt grunnkurset for ei stund sida og treng ei oppdatering av dei siste endringane i Arbeidsmiljøloven og forskriftene. Målet er å gi deg den kunnskapen du treng for å være oppdatert og trygg i rolla di.

Kursinnhold:

  • Oppfriskning i Arbeidsmiljølova og tilhøyrande forskrifter
  • Korleis jobbe med arbeidsmiljøet?
  • Krav til systematikk i HMS-arbeidet
  • Inkludarende arbeidsliv