AKAN

Korleis drive rusmiddelførebygging i arbeidslivet?

Innføring i AKAN-modellen ( 2 dager )

 

Innhald/program:

  • Rusmiddelførebygging – en del av det systematiske HMS-arbeidet

  • Arbeid med utvalgte grupper, situasjonar og bedriftskultur 

  • Arbeid med enkeltpersonar  

 

Målgruppe: Leiarar og tilsette som gjennom si stilling eller tillitsverv har ansvar og oppgåver knytt til organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, HMS og personalarbeid

Tid: 2 dagar

 

 

 

AKAN introduksjonskurs

 

Tema:

  • Om AKAN
  • AKAN-avtale og brudd
  • Rusmidler
  • Roller i bedrifta
  • Den gode samtalen

 

Målgruppe: Verneombod, tillitsvalde, medlemer i AKAN-utval og alle andre tilsette som treng kunnskap om AKAN-arbeid

Tid: 3 timar

 

Me lagar HMS - kurs på bestilling! Ta kontakt på post@bedriftshelse1.no om du har eit ynskje.