Generell informasjon

Akan kompetansesenter er ein ideell organisasjon, eigd av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. AKAN er ei forkorting for «Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani».

 


 

Introduksjonskurs – 3 timar

Kurset er eigna for:
Verneombod, tillitsvalde, medlemer i AKAN-utval og alle andre tilsette som treng kunnskap om AKAN-arbeid.

Formål med kurset:
Gje auka kunnskap om AKAN-arbeid, rus og avhengingheitsproblematikk på arbeidsplassen.

Tema som vil bli gjennomgått:

  • Om AKAN
  • AKAN-avtale og brot
  • Rusmidlar
  • Roller i bedrifta
  • Den gode samtalen

Varigheit:
Varigheit er ca. 3 timar. 

NB! Ved avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.

Sjå kursplan

 


 

Innføring i AKAN-modellen - 2 dagar

Kurset er eigna for:
Leiarar og tilsette som gjennom si stilling eller tillitsverv har ansvar og oppgåver knytt til organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, HMS og personalarbeid.

Formål med kurset:
Gi ein grundig innføring i tema arbeidsliv og rusmiddelbruk, lære Akan-modellen og vise konkrete idear til rusmiddelførebyggande tiltak.

Innhald/program:

  • Rusmiddelførebygging – ein del av det systematiske HMS-arbeidet
  • Arbeid med utvalde grupper, situasjonar og bedriftskultur 
  • Arbeid med enkeltpersonar  

Varigheit
Varigheit er 2 dagar. 

NB! Ved avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.

Sjå kursplan 

Ingen kommande kurs som passar? Ta kontakt - vi set opp kurs på bestilling. 

 


 

 

Fant ingen aktivitetar.