Grunnkurs i arbeidsmiljø ( 40 - timerskurset )

Lovpålagt grunnkurs for verneombod og AMU-medlemer  

Målgruppe: Verneombod, medlem i Arbeidsmiljøutval (AMU), tilitsvalde, leiarar, HMS- personale

Målsetjing: Få kunnskap om korleis du som arbeidstakar/leiar i teori og praksis kan utvikle gode og sikre arbeidstilhøve på arbeidsplassen din.

Lovpålagt grunnkurs for AMU medlemmar og verneombod.

 

Dato:  - Kurset går over 4 dagar + heimeoppgåve. For å få kursbevis må ein delta alle dagar.