Generell informasjon

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombod og medlemmer av arbeidsmiljøutval (AMU). Me anbefalar også leiarane å ta denne opplæringa. Du får ein innføring i kva HMS inneberer for verksemda og den enkelte arbeidstakar.


 

 

Lovpålagt grunnkurs - 4 dagar + heimeoppgåve

Kurset er eigna for:
Verneombod, medlem i Arbeidsmiljøutval (AMU), tillitsvalde, leiarar, HMS-personale.

Formål med kurset:
Få kunnskap om korleis du som arbeidstakar/leiar i teori og praksis kan utvikle gode og sikre arbeidstilhøve på arbeidsplassen din.  Vi håpar òg at kurset vil føre til utvikling av eit betre arbeidsmiljø på din arbeidsplass.

Tema er td:

  • Innføring i arbeidsmiljølova og tilhøyrande forskrifter
  • Arbeidsgjevar, arbeidstakar, leiar, verneombodet og bedriftshelsetenesta si rolle i arbeidsmiljøarbeidet
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorar
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Saksgang
  • Inkluderande arbeidsliv


Kurset legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer.

Varigheit:
Kurset går over 4 dagar + heimeoppgåve. For å få kursbevis må ein delta alle dagar. 

Ved avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.

 Sjå kursplan

 

 

 

 

 

 

Aktivitetar
Grunnkurs i arbeidsmiljø
Odda
Måndag 23. september 2019 kl. 08.30 - måndag 21. oktober 2019 kl. 15.30
Grunnkurs i arbeidsmiljø
Voss
Tysdag 24. september 2019 kl. 08.30 - torsdag 31. oktober 2019 kl. 15.30
Grunnkurs i arbeidsmiljø
Norheimsund
Onsdag 25. september 2019 kl. 08.30 - torsdag 14. november 2019 kl. 15.30
Grunnkurs i arbeidsmiljø
Sogndal
Torsdag 26. september 2019 kl. 08.30 - torsdag 17. oktober 2019 kl. 15.30
Grunnkurs i arbeidsmiljø
Florø
Torsdag 26. september 2019 kl. 08.30 - tysdag 8. oktober 2019 kl. 16.00
Grunnkurs i arbeidsmiljø
Stryn
Onsdag 16. oktober 2019 kl. 08.30 - torsdag 31. oktober 2019 kl. 15.30