Generell informasjon

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombod og medlemmer av arbeidsmiljøutval (AMU). Me anbefalar også leiarane å ta denne opplæringa. Du får ein innføring i kva HMS inneberer for verksemda og den enkelte arbeidstakar.


 

 

Lovpålagt grunnkurs - 4 dagar + heimeoppgåve

Kurset er eigna for:
Verneombod, medlem i Arbeidsmiljøutval (AMU), tillitsvalde, leiarar, HMS-personale.

Formål med kurset:
Få kunnskap om korleis du som arbeidstakar/leiar i teori og praksis kan utvikle gode og sikre arbeidstilhøve på arbeidsplassen din.  Vi håpar òg at kurset vil føre til utvikling av eit betre arbeidsmiljø på din arbeidsplass.

Tema er td:

  • Innføring i arbeidsmiljølova og tilhøyrande forskrifter
  • Arbeidsgjevar, arbeidstakar, leiar, verneombodet og bedriftshelsetenesta si rolle i arbeidsmiljøarbeidet
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorar
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Saksgang
  • Inkluderande arbeidsliv


Kurset legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer.

Varigheit:
Kurset går over 4 dagar + heimeoppgåve. For å få kursbevis må ein delta alle dagar. 

Ved avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.

 Sjå kursplan

 

 

 

 

 

 

Hentar aktivitetar...

Ingen treff på søket: '{{ searchWord }}'
{{ srTitle }}
{{ activity.title }}
{{ activity.place }}
{{ activity.fromDateTime }} {{ activity.formattedDateTimeDifference }} {{ activity.fromDateTime }} - {{ activity.toDateTime }}
{{ headings.deadLine }} {{ activity.deadLineDateTime }}
{{ activities.text.available }} {{ activity.availability }}
{{ custom.value }}