Hjertestartarkurs

Formål med hjartestartarkurset er å gi legfolk adekvat opplæring i bruk av halvautomatiskhjertestarter.

Tema:

  • Forstå betydinga av tidleg varsling og tidleg defibrillering

  • Utføre effektiv hjarte-/lunge redning

  • Bruk av pustemaske/pusteduk

  • Utføre HLR med ein- og to-reddarteknikk

  • Bruke ein halvautomatisk defibrillator (hjertestarter)

  • Handlingsplan for DHLR (hjerte- lunge redning med bruk av hjertestartar)

 

Målgruppe: Alle tilsette

Tid: 3 timar

Kursmateriell: Sendes ca.1 uke før kursstart og er inkludert i prisen

 

Me lagar HMS - kurs på bestilling! Ta kontakt på post@bedriftshelse1.no om du har eit ynskje.