Generell informasjon

Har de ein hjartestartar i nærleiken, enten på jobb eller i klubben, er det smart å bli med på eit hjartestartarkurs. Treng du å nytte hjartestartar, teller kvart minutt. Men god trening og forståing for kva ein skal gjere i ein akutt situasjon, kan ein spare sekundar – og dermed spare liv.


 

Hjartestartarkurs, 3 timar

Kurset er eigna for:
Alle tilsette i ei bedrift.

Formål med kurset:
Formål med hjartestartarkurset er å gi alle tilsette fullstendig opplæring i bruk av halvautomatisk hjartestartar. Dette vil gje auka tryggheit på arbeidsplassen og betre bevisstheit blant dei tilsette.

Kursinnhald:

  • Forstå betydinga av tidleg varsling og tidleg defibrillering
  • Utføre effektiv hjarte-/lunge redning
  • Bruk av pustemaske/pusteduk
  • Utføre HLR med ein- og to-reddarteknikk
  • Bruke ein halvautomatisk defibrillator (hjartestartar)
  • Handlingsplan for DHLR (hjarte-/lungeredning med bruk av hjartestartar)

Varigheit:
Det vert sett av 3 timar.

Ved avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.

 Sjå kursplan

 


 

Fant ingen aktivitetar.