Oppfriskningskurs for Verneombod og AMU-medlemmer

Målgruppe: Verneombod, leiarar og medlemmar av arbeidsmiljøutvalg som tidligare har bestått grunnkurs i arbeidsmiljø

Formålet med kurset: Kurset passer for deg som har hatt grunnkurset for ei stund sida og som treng ei oppdatering av dei siste endringane i Arbeidsmiljølova og forskriftene. Målet er å gi deg den kunnskapen du treng for å være oppdatert og trygg i rolla di.

Kursinnhold:

  • Rollar i arbeidsmiljøarbeid
  • Lover og forskrifter
  • HMS-arbeid i praksis

 

Kurset legg opp til dialog, refleksjon og aktiv bruk av deltakarane sine erfaringar.

Kursleiarar: Anne Skaar, anne.skaar@bedriftshelse1.no, 90 07 02 57 og Gro Charlotte Fretheim Sraidi, gro.fretheim@bedriftshelse1.no, 47 97 91 10

Dato: Tysdag 24.oktober 2017

Tid: kl. 9.00 – 12.00

Stad: Bedriftshelse1 sine lokalar

Påmeldingsfrist: tysdag 17. oktober 2017

Pris medlem/kunde: kr 1 100 pr pers ( inkl. enkel servering )

Pris ikkje medlem/kunde: kr 1 500 pr pers ( inkl. enkel servering )

Anbodsbedrift: Iht kontrakt ( inkl. enkel servering )