Oppfriskningskurs for verneombod

  

Formål med kurset:

Kurset er for dei som har tatt grunnkurs arbeidsmiljø / 40 - timerskurset for ein stund sida, og som treng ei oppdatering i rolla som verneombod eller medlem i AMU.

Kursinnhald/program:

  • Rollar i arbeidsmiljøarbeid

  • Lovar og forskriftar for verneombod

  • Verneombodsarbeidet i praksis

 

Kurset vert lagt opp til dialog, refleksjon og aktiv bruk av deltakarane sine erfaringar.

 

Me lagar HMS - kurs på bestilling! Ta kontakt på post@bedriftshelse1.no om du har eit ynskje.