Generell informasjon

Ope kurs som går over to dagar og dekkjer kravet til teoretisk opplæring for arbeid med stillas opptil 9 meter høgde. Kurset oppfyller teorikrava i «Forskrift om utførelse av arbeid» kap. 17. Stillas-praksis kan dokumenterast i eiga bedrift.


 

Stillaskurs - 2 dagar

Kurset er eigna for:
Dei som treng dokumentert opplæring for å utføre arbeid med stillas med golvhøgde inntil 9 meter.

Maks 18 deltakarar.

Formål med kurset:
Kurset skal gi teoretisk opplæring for deg som skal arbeide med montering, demontering, endring eller kontroll av stillas mellom to og ni meter høgde, inkludert rullestillas.

Kursinnhald:
- Plan for montering/demontering/endring
- Sikkerheit 
- Risikovurdering og tiltak
- Fallsikring
- Kontrollrutinar
- Tiltak ved vêromslag
- Tillatne belastningar 
- Kontroll av stillas

Varigheit:
Kurset går over to dagar.

 Ved avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.

 Sjå kursplan

 


 

Ingen kommande kurs som passar? Ta kontakt - vi set opp kurs på bestilling.

Fant ingen aktivitetar.