Informasjon om kurset

Lær deg å meistra truslar og vold

Innhald: Kurset vil handla om rutinar for å unngå, og teknikkar for å møta truslar om vold og aggressive personar.

Kursintruktør:  Arild Stangeland er konstituert seksjonsleiar av fageininga psykiatrisk divisjon på Haukeland Universitetssjukehus.

Han har halde kurs og undervist i bl.a. aggresjon, voldsproblematikk og konflikthandtering og er medforfattar av boka "Sikkerhet og omsorg - møte med aggresjon og vold".

Tema som vert tekne opp:

  • Kommunikasjon
  • Møte med aggressive personar
  • Eigne reaksjonar på det å bli utsett for truslar og evt vold
  • Samhandling, - når ein er fleire
  • Kva har Ola Normann lov å gjera? Kan ein privatperson stoppa ein annan person?  Kva er ulovlig?
  • Kva har ein lovå gjera i jobbsamanheng? I ulike serviceyrker?
  • Kva forventningar har politiet til samarbeid med dykk?
  • Anmelding, kva er det? Kva gjer ein som tilsett?
  • Praktiske øvingar

Målgruppe: Alle som møter truslar om vold og aggressive personar i arbeidet sitt

 

Stad: Voss - Kveik kafè (møtelokale)

Dato: torsdag 23. november 2017

Tid: kl. 09.00 - 15.00

Påmeldingsfrist: 16. november 2017

 

Pris kunde/medlem: kr 1 800  pr pers (inkl. lunsj)

Pris ikkje kunde/medlem: kr 2 200  pr pers (inkl. lunsj)

Pris anbodsbedrift: Iht kontrakt

 

Kursarrangør: Bedriftshelse1, avd Voss og Hardanger

Kontaktperson: bedriftssjukepleiar Ida Marie Arntsen, tlf: 90 10 52 80, e-post: idamarie.arntsen@bedriftshelse1.no

Påmeldingsskjema

Kurslokale:             Voss - Kveik kafè, Vangsg. 46

Kurshaldar:            Arild Stangeland

NB!                         Max 20 deltakarar 

Informasjon

Stad
Voss
Tid
Torsdag 23. november 2017 kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 16. november 2017 kl. 23.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Har du spørsmål? Send oss ein e-post eller ring oss!!

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}