Generell informasjon

Utfører du arbeid definert som varmt arbeid? Dette kurset vil betre din kunnskap slik at du kan utføre arbeidet på mest mogleg brannsikker måte. Kurset vil gi deg sertifisering som er gyldig i 5 år.

 


 

Varmearbeid – sertifiseringskurs, 1 dag

Kurset er eigna for: 
Alle som utfører arbeid definert som varmt arbeid.

Definisjonen av varm arbeid er der det vert nytta maskiner og utstyr som genererer gnistar og varme, som kan medføre brann. Varmearbeid omfattar bruk av open eld, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Fast tilrettelagt arbeidsplass treng ikkje kurs/sertifisering.

Formål med kurset:
Betre kunnskap slik at ein kan utføre varmt arbeid på mest mogleg brannsikker måte.

Kursinnhald:

  • ­  Sertifiseringsordninga
  • ­  Sikkerheitsforskrifta for varme arbeid
  • ­  Brannteori
  • ­  Relevante lover og forskrifter
  • ­  Farar ved varmt arbeid; før, under og etter
  • ­  Sløkkjeøving
  • ­  Eksamen

Ved gjennomført kurs vil du få kursbevis/sertifisering som er gyldig i 5 år.

Varigheit:
Kurset går over 1 dag.

 Ved avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.

 Sjå kursplan

 


 

 

Aktivitetar
Varme arbeid - sertifisering
Voss
Måndag 8. oktober 2018 kl. 08.30 - 16.00
Varme arbeid - sertifisering
Strandebarm
Tysdag 9. oktober 2018 kl. 08.00 - 16.00
Varme arbeid - sertifisering
Odda
Onsdag 10. oktober 2018 kl. 08.00 - 16.00
Varme arbeid - sertifisering
Gaupne
Torsdag 18. oktober 2018 kl. 08.30 - 16.00