Varme arbeid - sertifiseringskurs

 

Føremål med kurset:

Betra kunnskap slik at ein kan utføre varmt arbeid på mest mogleg brannsikker måte.

Kursinnhald/program:

  • ­  Sertifiseringsordninga
  • ­  Sikkerheitsforskrifta for varme arbeid
  • ­  Brannteori
  • ­  Relevante lover og forskrifter
  • ­  Farar ved varmt arbeid; før, under og etter
  • ­  Sløkkjeøving
  • ­  Eksamen

Kursbevis: Sertifiseringar inkludert ( gyldig 5 år )

Målgruppe: Alle som utfører arbeid definert som varmt arbeid. Definisjonen er: arbeid der det vert nytta maskiner og utstyr som genererer gnistar og varme, som kan medføre brann. Varme arbeid omfattar bruk av open eld, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Fast tilrettelagt arbeidsplass treng ikkje kurs/sertifisering.

Tid: 1 dag

NB! Ein må kunne forstå norsk

 

Me lagar HMS - kurs på bestilling! Ta kontakt på post@bedriftshelse1.no om du har eit ynskje.